KONKLUZIONE

Ky libër ka për qëllim të jetë një qasje paraprake ndaj Alzheimerit, duke qartësuar pyetjet në lidhje me të ose për ata që kanë një familjar me këtë sëmundje, duke shërbyer edhe si një material këshillimi për atë që do të thellojë dijet e veta mbi kërkimet e fundit lidhur me këtë sëmundje.
Janë paraqitur shpjegime të qarta dhe të thjeshta për të kuptuar më shumë rreth sëmundjes së Alzheimerit, shkaqeve dhe pasojave që do të ketë ajo në jetën e përditshme të pacientit dhe familjarëve të tij.
Gjithçka që bazohet në kërkimet e fundit shkencore, është paraqitur në formë të qartë, duke evituar teknicizmat për ta bërë sa më të kuptueshme.
Kësisoj, çdo artikull shkencor i publikuar është sjellë në kontekstin konkret me anë të një hyrjeje të shkurtër rreth çështjes konkrete që kërkon të trajtojë apo zgjidhë, dhe është komentuar në fund, duke dalë si një material shtesë kur duhet të kuptohet nëse është e vlefshme apo jo.
Ky është i pari nga tre librat elektronikë që trajtojnë çështjen e sëmundjes së Alzheimerit, nga zbulimet e fundit shkencore që janë realizuar gjatë dy viteve të fundit në mbarë botën.
Në librin e dytë të këtij vëllimi mbi sëmundjen e Alzheimerit do të trajtohet tema e simptomatologjisë, e diagnostikimit, duke komentuar teknikat e përdorura, ashtu edhe si të dallohen pasojat e kësaj sëmundjeje nga të tjerat që mund të paraqesin simptomatologji të ngjashme, për të konkluduar pastaj me një paragraf mbi situatën reale të sëmundjes së Alzheimerit dhe mbi incidencën aktuale të kësaj sëmundjeje tek popullata në gjithë botën.
Në librin e tretë dhe të fundit, trajtohen çështjet që kanë të bëjnë me mënyrën se si do veprohet kur merret vesh ekzistenca e kësaj sëmundjeje, dmth trajtimi dhe zhvillimi që pritet nga kjo sëmundje, si në rastin kur trajtimi është bërë ashtu edhe kur nuk është bërë; dhe për të konkluduar në lidhje me rekomandimet shkencore aktuale mbi mënyrën e parandalimit të sëmundjes së Alzheimerit apo, të paktën, për të vonuar shfaqjen e saj.

Vazhdo Leximi në:
Google Play: https://play.google.com/store/books/details/S%C3%ABmundja_e_Alzheimerit_I?id=NYxUDwAAQBAJ&hl=es_BO

Google Books: https://books.google.es/books?id=NYxUDwAAQBAJ&dq=%22S%C3%8BMUNDJA+E+ALZHEIMERIT%22&hl=es&source=gbs_navlinks_s

Amazon: https://www.amazon.com/Alzheimers-Disease-Albanian-Version/dp/8873046436