albania Alzheimerin

KONKLUZIONE

Ky libër ka për qëllim të jetë një qasje paraprake ndaj Alzheimerit, duke qartësuar pyetjet në lidhje me të ose për ata që kanë një […]

albania Alzheimerin

KAPITULLI 3. PASOJAT E ALZHEIMERIT

Kur flitet për sëmundjet zakonisht mendja të shkon tek pasojat e tyre finale. Për shembull, kur flitet për kancerin, menjëherë të vjen në mendje se […]

albania Alzheimerin

KAPITULLI 2. SHKAQET E ALZHEIMERIT

Kërkimet aktuale zakonisht përqendrohen tek shkaqet e Alzheimerit, si p.sh. në faktorët që favorizojnë shfaqjen dhe avancimin, për të synuar në frenimin e kësaj sëmundjeje […]

albania Alzheimerin

KAPITULLI 1. PËRKUFIZIMI I ALZHEIMERIT

Një nga realitetet jetësore të pamohueshme është se ai avancon çdo ditë, dhe se do të ndalet në një moment të ardhshëm. Dy janë ditët […]

albania Alzheimerin

Poezi mbi Alzheimerin

Alzheimeri erdhi, u fut me forcë në shtëpi, nuk e ftoi askush, por do të ngelet aty. Pak nga pak i sëmuri do të ketë […]