KONKLUZIONE

albania Alzheimerin

Ky libër ka për qëllim të jetë një qasje paraprake ndaj Alzheimerit, duke qartësuar pyetjet në lidhje me të ose për ata që kanë një familjar me këtë sëmundje, duke shërbyer edhe si një material këshillimi për atë që do të thellojë dijet e veta mbi kërkimet e fundit lidhur me këtë sëmundje. Janë paraqitur

KAPITULLI 3. PASOJAT E ALZHEIMERIT

albania Alzheimerin

Kur flitet për sëmundjet zakonisht mendja të shkon tek pasojat e tyre finale. Për shembull, kur flitet për kancerin, menjëherë të vjen në mendje se jeta ka probabilitet të shkurtohet. Konkretisht kur dëgjon pacientin në rastin e sëmundjes së Alzheimerit, ai nuk merakoset edhe aq për fundin e jetës sesa për vuajtjet që i duhet

KAPITULLI 2. SHKAQET E ALZHEIMERIT

albania Alzheimerin

Kërkimet aktuale zakonisht përqendrohen tek shkaqet e Alzheimerit, si p.sh. në faktorët që favorizojnë shfaqjen dhe avancimin, për të synuar në frenimin e kësaj sëmundjeje neurodegjenerative që sjell një humbje progresive të aftësive dhe kapacitetit që e çon një person deri në humbjen pak nga pak të pavarësisë së tij/saj, duke kërkuar gjithnjë e më

KAPITULLI 1. PËRKUFIZIMI I ALZHEIMERIT

albania Alzheimerin

Një nga realitetet jetësore të pamohueshme është se ai avancon çdo ditë, dhe se do të ndalet në një moment të ardhshëm. Dy janë ditët që do ta shoqërojnë njeriun deri në varr, dita e lindjes dhe ajo e vdekjes. Në mes të tyre, zhvillohet jeta, me të gjitha gëzimet dhe dhimbjet e saj, me

Poezi mbi Alzheimerin

albania Alzheimerin

Alzheimeri erdhi, u fut me forcë në shtëpi, nuk e ftoi askush, por do të ngelet aty. Pak nga pak i sëmuri do të ketë humbje të kujtesës dhe ajo çka duhet bërë është që ta ndihmoni me kujdes dhe ngrohtësi. Truri është dëmtuar, kjo gjë nuk mund të shmanget, do të harrojë të kaluarën,