Hoofdstuk 5. Besluiten De Ziekte van Alzheimer III

Dit Ebook heeft getracht te dienen als eerste kennismaking met Alzheimer, en twijfels op te lossen met betrekking tot de eigen leeftijd of in geval men een familielid heeft dat eraan lijdt. Het tracht ook een naslagwerk te zijn voor hen die zich willen verdiepen in de kennis van de meest recente onderzoeken over deze ziekte.
Ik heb duidelijke en eenvoudig te verwerken uitleg gegeven over de behandeling en de verwachte evolutie van de ziekte, zowel wat betreft de gevallen waar de behandeling succesvol is als die waarbij dat niet het geval is. En om af te sluiten over de tegenwoordige wetenschappelijke aanbevelingen over de manier om de ziekte van Alzheimer te voorkomen, of tenminste het optreden ervan te vertragen.
In zijn paginas werden de meest relevante thema’s besproken en de belangrijkste vragen met betrekking tot de evolutie, behandeling en zorg voor de patiënt die aan de ziekte van Alzeheimer lijdt, beantwoord.
Dat alles was gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke onderzoeken, duidelijk naar voren gebracht, met vermijding van technicaliteiten om het materiaal meer toegankelijk te maken.
Tevens werd elk besproken wetenschappelijk artikel in context geplaatst door middel van een korte inleiding over het thema dat het wil bespreken, en nadien van commentaar voorzien, wat een voordeel moet zijn om de waarde ervan te begrijpen.
Dit is het eerste van drie Ebooks die het thema van de Ziekte van Alzheimer bespreken, vanuit de meest recente wetenschappelijke ontdekkingen die wereldwijd werden gerealiseerd de laatste twee jaar.
In het eerste Ebook van deze verzamelingover de Ziekte van Alzheimer wordt het thema besproken van de definitie, de oorzaken ervan en de gevolgen die ze heeft op het dagelijkse leven van de patiënt en zijn familileden.
In het tweede Ebook worden de vragen besproken die betrekking hebben met wat er te doen staat zodra er geweten is dat er een ziekte aanwezig is, meer bepaald met betrekking tot de ziekte van Alzheimer, haar eerste symptomen, de gebruikte diagnostische proeven, weten wat te doen als de ziekte optreedt, welke gevolgen ze gaat hebben op het dagelijkse leven van de patiënt en zijn familie, en de meest correcte manier om het hoofd te bieden aan de ziekte.

https://www.amazon.es/dp/B07C5CL8Q1