Hoofdstuk 4. Het voorkomen van Alzheimer

Één van de voornaamste problemen met betrekking tot Alzheimer is dat het chronisch en neurodegenratief is wat betekent dat de gevolgen beetje bij beetje steeds ernstiger gaan worden.
De laatste jaren is er veel vooruitgang geboekt wat betreft de identificatie van biomoarkers, of wel aanwijzingen die aanwezig zijn wanneer de diagnose van de ziekte Alzheimer wordt gemaakt en die dienen om uit te zoeken hoe de deze voortgang gebeurt.
De traditionele benadering probeert de meest in het oog springende factor van deze voortgang te zoeken, opdat ertegen kan worden opgetreden van zo gauw deze factoren gekend zijn om de gevolgen voor de hersenen tegen te houden.
Tot nu toe werden er veel biomarkers ontdekt, waarvan sommige verbonden met de leeftijd, daar Alzeheimer zich gewoonlijk ontwikkelt bij erg gevorderde leeftijden. Andere zijn uitgenomen voor Alzheimer, maar kan men de voortgang van Alzheimer mathematisch voorspellen, daar dat op zichzelf deze voortgang van de ziekte niet verklaart?
Dat is wat men heeft proberen te beantwoorden door middel van een onderzoek uitgevoerd door het Departement voor Biomedische Informatie van de universiteit van Thessalië (Griekenland) samen met de Novel Global Community Educational Foundation (Australië), het Biomedisch Onderzoekscentrum van de VS, en de Metabology and Enzimology Eenheid van de Groep voor Fundamentele en Toegepaste Biologie van het King Fahd Center for Medical Research van de King Abdulaziz Universiteit (Saudi Arabië), wier bevindingen werden gepubliceerd in het wetenschappelijk magazine Frontiers in Aging Neuroscience.
Tijdens deze studie spitste men zich niet toe op de deelnemers zelf, daar het ging om een wiskundige benadering gebaseerd op de Bayesiaanse Statistiek over de verschillende biomarkers waarvan men tegenwoordig weet dat ze een belangrijke rol spelen in de voortgang van de ziekte van Alzheimer.
Het idee is om aan te nemen dat alle biomarkers die tot nu toe vorkomen in de wetenschappelijke literatuur, hun rol spelen in de voortgang van Alzheimer, maar met een verschillende graad van belangrijkheid. Dat wil zeggen dat dat er enkele biomarkers zijn die belangrijker en relevanter zijn voor de voortgang, terwijl de rol van andere niet zo belangrijk is, ondanks hun aanwezigheid.

Ga door met lezen:
https://www.amazon.es/dp/B07C5CL8Q1