Hoofdstuk 3. Voortgang van Alzheimer

De voortgang van een neuro-degeneratieve ziekte is een voortdurende afname van iemand’s hersen functies, wat zich weerspiegelt in een verlies van cognitieve en zelfs motorische vaardigheden.

< < Alhoewel de ziekte toenemend in ernst is, onderscheiden zich verschillende graden van ernst. Gewoonlijk gebruikt men de schalen G.D.S (Global Deterioration Scale) of C.D.R. (Clinical Dementia Rating) Lichte dementie komt overeen met stadium III of IV op de G.D.S of een stadium 1 op de C.D.R schaal. Deze eerste etappe wordt gekenmerkt door regelmatige vergetelheden, geestelijke labiliteit met een neiging tot depressie, ruimntelijke desoriëntatie en het verlies van arbeidsprestaties en gevorderde instrumentele activiteiten. Gematigde dementie komt overeen met stadium V op de G.D.S schaal of stadium 2 op de C.D.R schaal.Deze fase wordt gekenmerkt door een intense aantasting van het lange termijn geheugen met een daling over tijd en wijzigingen in andere gebieden zoals uitdrukkings- en begrijpende taal, rekenen, uitvoerende vaardigheden en er beginnen zich tekenen voor te doen van agnosie en apraxie Zware of ernstige dementie komt overeen met stadium VI of VII op de G.D.S. schaal en met stadium 3 op de C.D.R schaal. In de derde etappe heeft de patiënt hulp nodig voor alle of de meerderheid van de dagelijkse activiteiten. De cognitieve verandering beïnvloedt alle gebieden ernstig, de controle over de kringspier gaat verloren en men evolueert tot een vegetatieve staat. De dood treedt gewoonlijk in als gevolg van een complicatie door een andere ziekte. Staats Referentie Centrum voor Alzheimer.>>

In de vroege fasen is de ziekte bijna niet te onderscheiden daar de geleidelijke afname van het geheugen niet belangrijk genoeg is om bezorgdheid te veroorzaken bij de patiënt of zijn familie.
Vroeger wijtte men dit verlies of gebrek aan geheugen overigens aan de leeftijd, waarbij er niet meer dezelfde prestaties worden verwacht als wanneer men wat jonger was. Er kunnen verschillende verklaringen worden gegeven, want iedereen tracht een mogelijk probleem dat zich op het moment nog niet manifesteert te verdoezelen.

Ga door met lezen:
https://www.amazon.es/dp/B07C5CL8Q1