Hoofdstuk 2. De rol van de verzorger bij Alzheimer

Op het gebied van de verzorging van een patiënt dient men er rekening mee te houden dat naargelang vaardigheden verloren gaan omwille van het vorderen van de ziekte, een persoon steeds meer afhankelijk wordt, waardoor deze iemand vereist om hem te helpen bij wat hij nodig heeft.
In vele gevallen wordt de hulp geboden door wat men een informele helper noemt, in tegenstelling tot een formele helper. De laatste is meestal een gediplomeerd persoon die specifiek voorbereid is voor dit werk, terwijl de eerste meestal een naast familielid is die de zorg voor de zieke op zich neemt.
Dementie, waaronder zich Alzheimer bevindt, is een onomkeerbare neurodegeneratieve ziekte waardoor verlies van cognitieve en musculo-skeletaire vaardigheden kan voorkomen, bij zowel jongere als oudere personen. Alhoewel dit soms door familieleden soms kan worden verward met het “natuurlijke” proces van het ouder worden, en daardoor van het verlies van het verlies van functies en vaardigheden die een dalende lijn volgen vanaf de volwassenheid.
Deze ziekte kan opduiken door de aanwezigheid van een eerdere, zoals de ziekte van Huntingdon, Multiple Sclerosis, Parkinson, of uitgelokt worden door schedel kwetsuren, hersentumoren of door overdadig alcohol verbruik. Ongeacht de oorzaak, daar het een onomkeerbaar degeneratief proces is plannen de familieleden hoe ze de patiënt zullen verzorgen, zij het door middel van professionele hulp of door wat men informele hulp noemt. Dit houdt in dat een persoon, of verscheidene die afwisselen, de zorg van en de aandacht voor de patiënt op zich neemt, gewoonlijk ten koste van “hun eigen leven”, wat wil zeggen dat ze een groot deel van hun sociale en beroepsactiveiteiten opgeven voor de “intensieve” zorg van een patiënt met dementie.
Tot nu toe was het duidelijk dat de beslissing over een professionele of informele hulp eerder een economische kwestie was, waarbij de familie na het “opmaken van de rekening” besloot dat ze de kosten die professionele hulp met zich mee brengt, kon betalen, zij het het laten opnemen van de patiënt in een gespecialiserd centrum, of met extern gekwaificeerd personeel dat de zorg op zich neemt.

Ga door met lezen:
https://www.amazon.es/dp/B07C5CL8Q1