Hoofdstuk 1. Behandeling van Alzheimer

Één van de grootste problemen verbonden met de Ziekte van Alzheimer is dat het gaat om een chronische, neurodegeneratieve ziekte. Dit betekent dat indien er niets wordt gedaan, de ziekte zich traag uitbreidt en steeds meer functies en delen van de hersenen aantast.
Er bestaat geen geneeswijze voor deze ziekte. Daarom werken wetenschappers aan het afremmen van deze evolutie, met het doel om een persoon “meer tijd” te geven. Dit, tezamen met met neuropsychologische rehabilitatie die specifiek voor deze ziekte is, kan ook een betere levenskwaliteit bieden.
De inspanningen om de voortgang van deze ziekte te verminderen, komen van zowel de farmacologie sector als vanuit het ontwilkkelen van neuropsychologische ingrepen. Hierbij gaat het om het aanleren van strategieën die het verlies veroorzaakt door de ziekte compenseren. Het gaat vooral om geheugensstrategieën die de patient toestaan om een zo normaal mogelijk, onafhankelijk leven te leiden. Één van de grootste moeilijkheden met neurodegeneratieve ziektes zoals Alzheimer is het bekomen van een behandeling hebben die goede resultaten biedt.
Ondanks de gemaakte inspanningen, en in afwachting dat er in een nabije toekomst een aanzienlijk succes wordt geboekt in deze materie, blijft de effectiviteit van de behandelingen van deze ziekte erg beperkt.
In de eerste plaats omdat ze veelal in een reeds gevorderd stadium wordt ontdekt, waardoor de farmacopee ontworpen ervoor minder effectief is dan ze zou kunnen zijn indien de ziekte tijdens een vroege fase zou worden ontdekt.
Bovendien zijn er nog factoren onbekend die zouden kunnen helpen om de ziekte te voorkomen. Er bestaan gegevens met betrekking daarop, maar die zijn niet afdoende, omwille van het feit dat de exacte redenen van het verschijnen van de ziekte nog niet duidelijk zijn. Daardoor is het onmogelijk om een index op te stellen die helpt om tegen de ziekte te strijden en ze derhalve te vermijden.
De farmacologische behandeling is aangewezen als begeleiding van de ziekte, omdat ze de voortgang ervan zo veel mogelijk vertraagt.

“De behandeling van de ziekte van Alzheimer omvat farmacologische en niet-farmacologische therapieën en moet multi-discilplinair zijn om alle aspecten die de ziekte beinvloedt (cognitief, affectief-gedragsmatig en functioneel) te omvatten.”
Staats Referentie Centrum voor Alzheimer

Ga door met lezen:
https://www.amazon.es/dp/B07C5CL8Q1