Hoofdstuk 5. Besluiten De Ziekte van Alzheimer III

Ziekte van Alzheimer5

Dit Ebook heeft getracht te dienen als eerste kennismaking met Alzheimer, en twijfels op te lossen met betrekking tot de eigen leeftijd of in geval men een familielid heeft dat eraan lijdt. Het tracht ook een naslagwerk te zijn voor hen die zich willen verdiepen in de kennis van de meest recente onderzoeken over deze

Hoofdstuk 4. Het voorkomen van Alzheimer

Ziekte van Alzheimer4bis

Één van de voornaamste problemen met betrekking tot Alzheimer is dat het chronisch en neurodegenratief is wat betekent dat de gevolgen beetje bij beetje steeds ernstiger gaan worden. De laatste jaren is er veel vooruitgang geboekt wat betreft de identificatie van biomoarkers, of wel aanwijzingen die aanwezig zijn wanneer de diagnose van de ziekte Alzheimer

Hoofdstuk 3. Voortgang van Alzheimer

Ziekte van Alzheimer4

De voortgang van een neuro-degeneratieve ziekte is een voortdurende afname van iemand’s hersen functies, wat zich weerspiegelt in een verlies van cognitieve en zelfs motorische vaardigheden. < < Alhoewel de ziekte toenemend in ernst is, onderscheiden zich verschillende graden van ernst. Gewoonlijk gebruikt men de schalen G.D.S (Global Deterioration Scale) of C.D.R. (Clinical Dementia Rating)

Hoofdstuk 2. De rol van de verzorger bij Alzheimer

Ziekte van Alzheimer3

Op het gebied van de verzorging van een patiënt dient men er rekening mee te houden dat naargelang vaardigheden verloren gaan omwille van het vorderen van de ziekte, een persoon steeds meer afhankelijk wordt, waardoor deze iemand vereist om hem te helpen bij wat hij nodig heeft. In vele gevallen wordt de hulp geboden door

Hoofdstuk 1. Behandeling van Alzheimer

DE ZIEKTE VAN ALZHEIMER2

Één van de grootste problemen verbonden met de Ziekte van Alzheimer is dat het gaat om een chronische, neurodegeneratieve ziekte. Dit betekent dat indien er niets wordt gedaan, de ziekte zich traag uitbreidt en steeds meer functies en delen van de hersenen aantast. Er bestaat geen geneeswijze voor deze ziekte. Daarom werken wetenschappers aan het

Wat is de oorsprong van de ziekte van Alzheimer?

Ziekte van Alzheimer

Hoewel men momenteel de redenen voor het verschijnen van Alzheimer niet kent, kent men wel enkele oorzaken die worden beschouwd als risico factoren voor dementie zoals cardiovasculaire aandoeningen. Over de ziekte van Alzheimer Verscheidene pathologieën kunnen worden inbegrepen in die categorie van vasculaire aandoeningen zoals onder meer hypertensie, hypercholesterolemie (hoog cholesterol gehalte in het bloed)