ZAKLJUČCI: PSIHOLOGIJA SREĆE PUT SADA DOSTUPAN SVIMA

U ovoj elektroničkoj knjizi analizirani su najudaljeniji aspekti sreće s psihološkog stajališta.

Uzeti su u obzir rezultati najnovijih znanstvenih istraživanja koja analiziraju olakšavajuće i presudne čimbenike za postizanje sreće.

Istodobno se raspravlja o najčešće korištenim putevima i poteškoćama na možemo naići.

Konačno i kao napomena, ukazano je na najčešće probleme koji mogu spriječiti ostvarenje sreće i kakve posljedice imaju u životu pojedinca.

Neophodan priručnik za razumijevanje svijeta sreće i kako ju postići.