Je li kreativnost povezana s empatijom?

Mnogi su ispitani u pogledu kreativnosti iznad svih društvenih aspekata kao što je empatija. O kreativnosti Iako se koncept kreativnosti može razlikovati od autora do […]