Da li inteligentni ljudi žive više?

Iako je pojam inteligencije može biti u raspravi, ono što se čini jasno je da nudi niz prednosti u životu. Inteligencija. Mnogo je istraženo u […]