Συμπεράσματα: Διαδικτυακός εκφοβισμός

Παρά τη συντομία αυτού του έργου, παραθέσαμε τα κυριότερα σημεία ενός προβληματικού ζητήματος, το οποίο προκαλεί αυξανόμενη ανησυχία, ειδικά στον τομέα της εκπαίδευσης, και το οποίο αφορά όλο και περισσότερο τους νέους.
Βασιστήκαμε στη συνεργασία με πολύ γνωστούς επαγγελματίες του κλάδου.