Κεφάλαιο 9. Διαδικτυακός Εκφοβισμός και εκπαιδευτικοί

Θυμάμαι ακόμα, όταν ασχολήθηκα με το σύστημα Moodle για πρώτη φορά, χάρη στο πανεπιστήμιο Isabel I, όπου εκπαιδεύθηκα ως εικονικός καθηγητής. Ήμουν σε θέση να διαπιστώσω ότι δεν ήταν πολύ διαφορετικό από τον τρόπο που έγιναν τα πράγματα σε σχέση με τη φυσική παρουσία του καθηγητή , δηλαδή μπορούσαμε να χρησιμοποιούμε έγγραφα Word, pdf και παρουσιάσεις Power Point , αλλά όλα αυτά έπρεπε να είναι οργανωμένα και να προγραμματισμένα από πριν. Πιθανώς το πιο περίπλοκο για μένα ήταν η αξιολόγηση, η προετοιμασία των ερωτηματολογίων και οι εξετάσεις, μέσω των οποίων ο φοιτητής θα μπορούσε να έχει πρόσβαση σε νέα μαθήματα.
Αν συνειδητοποίησα κάτι, ήταν το γεγονός ότι οι φοιτητές, τόσο οι ομοεθνείς όσο και οι ξένοι, κατέκτησαν την πλατφόρμα τέλεια, πολύ καλύτερα από μένα, και ήταν ακόμα και σε θέση να δίνουν προτάσεις και ενδείξεις γι ‘αυτό.
Αυτό οφείλεται πιθανότατα στο γεγονός ότι είχαν πρόσβαση στους υπολογιστές από την παιδική ηλικία και θεωρούν ότι είναι κάτι φυσικό, οπότε κάθε φορά που υπάρχει ένα νέο πρόγραμμα ή μια νέα πλατφόρμα, το κατακτούν γρηγορότερα και καλύτερα.