Κεφάλαιο 5. Συνέπειες του Διαδικτυακού Εκφοβισμού

Πρόκειται για μια κατάσταση ιδιαίτερου στρες, για την οποία συνήθως δεν είμαστε προετοιμασμένοι, βασίζεται επίσης στο κίνητρο που ο θύτης θα προσπαθήσει πάντα να εκμεταλλευτεί, δηλαδή το “μην το πεις σε κανέναν”, που χρησιμοποιείται ως στρατηγική πίεσης.
Αυτή η πίεση αντικατοπτρίζεται τόσο στο εκπαιδευτικό επίπεδο, στην πτώση των επιδόσεων, στις κοινωνικές σχέσεις, ακόμα και στην αυτοεκτίμηση.
Εάν το θύμα είναι ένας ενήλικας, συνήθως έχει περισσότερους πόρους με τους οποίους θα προσπαθήσει να αποφύγει την κατάσταση, για παράδειγμα διακόπτοντας οποιοδήποτε είδος επικοινωνίας μέσω του Διαδικτύου.
Ο θύτης δεν φαίνεται να ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για το αν το θύμα είναι αρσενικό ή θηλυκό, η έρευνά του επικεντρώνεται στα προφίλ με τα πιο «ευάλωτα άτομα», συναισθηματικά εξαρτημένα ή όσων δεν είναι επαρκώς ενημερωμένοι και προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουν την επιθετικότητα.
Το άτομο που πέφτει θύμα του Διαδικτυακού Εκφοβισμού μπορεί να υποφέρει πολύ συναισθηματικά, τόσο από ψυχολογική όσο και από σωματική άποψη, μέχρι την εμφάνιση, σε ορισμένες περιπτώσεις, ψυχοσωματικών ασθενειών.