Κεφάλαιο 4. Συμπτώματα του διαδικτυακού εκφοβισμού

Όταν έχουμε ένα επεισόδιο Διαδικτυακού Εκφοβισμού, εμφανίζεται μια σειρά από συμπτώματα που μπορούν να δώσουν ενδείξεις στα μέλη της οικογένειας και τους καθηγητές σχετικά με το τι συμβαίνει στον μαθητή. Είναι σημαντικό να έχουμε κατά νου ότι όσο περισσότερος ο χρόνος που εκτίθεται κάποιος στο Διαδικτυακό Εκφοβισμό, τόσο πιο σοβαρές θα είναι οι συνέπειες, όπως το στρες και το άγχος, που συνοδεύονται από αισθήματα απελπισίας, θυμού, κόπωσης και γενικής δυσφορίας.
Εκτός από την ιδιωτική ζωή, ο διαδικτυακός εκφοβισμός ασκεί μια σειρά από συνέπειες και στις κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών της οικογένειας και των συνομηλίκων. Με τον ίδιο τρόπο η σχολική απόδοση θα πέσει λόγω της έλλειψης ενδιαφέροντος και της κούρασης που την συνοδεύει. Μόλις παρατηρηθεί απότομη πτώση στη σχολική απόδοση μπορεί να κάνει τους γονείς και τους δασκάλους να καταλάβουν ότι κάτι πάει λάθος.
Ομοίως, η αυτοεκτίμηση θα μειωθεί, το θύμα θα αισθανθεί αβοήθητο και ένοχο, βλέποντας πώς προσβάλλεται η προσωπική του ζωή, χωρίς να γνωρίζει πώς να το σταματήσει. Σημαντικές αλλαγές μπορούν να εμφανιστούν στην προσωπικότητα των θυμάτων, με την εμφάνιση εχθρικών, ύποπτων και μάλιστα εμμονικών στάσεων.