Κεφάλαιο 2. Τι είναι ο Διαδικτυακός Εκφοβισμός;

Ο όρος διαδικτυακός εκφοβισμός, επίσης γνωστός με τον αγγλικό όρο cyberbullying, είναι μια επέκταση του εκφοβισμού που γίνεται μέσω τεχνολογικών μέσων, μέσω τηλεφώνου ή του Διαδικτύου, με την οποία ένα άτομο (υβριστής) προσπαθεί να αποδυναμώσει και να καταστρέψει την αυτοεκτίμηση του άλλου προσώπου (θύματος ή εκφοβισμένου), την αποστολή απειλητικών μηνυμάτων, εκβιασμών χρησιμοποιώντας υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άμεσων μηνυμάτων (όπως chat και messenger), SMS ή κοινωνικά δίκτυα.
Πριν διαδοθεί η χρήση της τεχνολογίας, το φαινόμενο του εκφοβισμού και της επιθετικότητας αφορούσε την πρόσωπο με πρόσωπο συνάντηση μεταξύ του δράστη και του θύματος, που συνοδεύεται από προσβολές, απειλές και γελοιοποίηση, με την πιθανότητα αυτό να οδηγήσει σε σωματική βία ως μέσω του δράστη ώστε να πάρει αυτό που ήθελε.
Ορισμένοι εμπειρογνώμονες κάνουν διάκριση μεταξύ του όρου Cyberharassment, καθώς θεωρείται ότι αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση των νέων τεχνολογιών, και του Διαδικτυακού Εκφοβισμού (cyberbullying), στο οποίο υπάγονται μόνο περιπτώσεις στις οποίες η επιθετικότητα εμφανίζεται μεταξύ ανηλίκων και με τη χρήση των τεχνολογικών μέσων.