Ξέρεις πώς να είσαι πιο δημιουργικός;

Η δημιουργικότητα είναι μία από τις σημαντικότερες πτυχές ορισμένων δραστηριοτήτων και επαγγελμάτων, ιδίως στις τέχνες. Αλλά σήμερα θεωρείται ως ένα συν σε σχεδόν κάθε δουλειά, […]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΜΟΝΤΈΛΟ ΨΥΧΙΚΉς ΚΑΤΆΣΤΑΣΗς

Το EDI είναι ένα σύστημα που απαιτεί ένα ορισμένο επίπεδο ανθρώπινης ανάπτυξης, λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία και την ικανότητά του να μαθαίνει τι συμβαίνει στους […]