Поема за Алцхаймер

Болестта на Алцхаймер е дошла, нахълтала е в къщата, никой не я канил, но тя ще остане.

Малко по малко паметта на заболелия ще избледнява и това, което трябва да се стори е да му се помага с обич.

Мозъкът е увреден, не може да се избегне, той ще забрави миналото, но ти можеш да му помогнеш.

Отнасяй се с него нежно и му давай много обич, не го порицавай – тази ситуация не се е породила по негово желание.

Да забравя разни неща ще предизвиква у него притеснения, спести му това, което можеш – така ще му помогнеш.

Любовта която му отдаваш ще се хареса много на очите му които те гледат – по този начин ще ти го показва.

— ЛЮБОВ —