БОЛЕСТ НА АЛЦХАЙМЕР I

Какво представлява? Какви са причините? До какви последици води? Намери всички отговори относно болестта на Алцхаймер.
Алцхаймер е болест при която броят на засегнатите от нея случаи през последните години се е покачил, което от своя страна поражда много въпроси, щом някой познат или роднина получи подобна диагноза, например: какво представлява Алцхаймер? Какъв е произходът ѝ? Има ли лечение? Как протича заболяването? До какви промени води в ежедневието? Какво е психологичното отражение върху пациента? Може ли да се превъзмогне? Предава ли се на децата?
Така се поражда един поток от въпроси, които се опитват да тушират лабилността предизвикана от информацията, че човек страда от едно все „по-обичайно“ и все по-разпространено заболяване, за което се знае нещо повече едва от последните научни открития, отчасти поради сложността на използвания научен език, но и поради това, че тези открития достигат само до специалистите, участващи в заседания и конгреси на които се споделя подобен вид информация.
Цел: целта на електронната книга е да послужи като първоначална информация на хора засегнати от болестта на Алцхаймер или техните семействата.

Тази книга се опитва да представи в ясна форма резултатите на последните изследвания на болестта на Алцхаймер, които отговарят на три основни въпроса, както от гледната точка на самия пациент, така и от тази на семейството му, започвайки от най-важния: Какво е това? Какви са причините? До какви последици води?

Целева група:

– Здравни работници желаещи да задълбочат знанията си относно тази диагноза и третирането на болестта на Алцхаймер.

– Преподаватели които искат да предложат една осъвременена информация относно болестта на Алцхаймер на студентите си.

– Всеки който е получил диагноза Алцхаймер и близките му, за да знаят как да реагират спрямо това заболяване.

Тема:

По-нататък се определя всяка основна тема на това произведение:

– Дефиниция на Алцхаймер: независимо от всичко което е казано относно Алцхаймер, болестта остава за много от нас едно голямо неизвестно.

– Причини за Алцхаймер: открий произходът на Алцхаймер, опознавайки болестта по-добре, за да я избегнеш.

– Последиците при Алцхаймер: както в живота на човекът получил диагноза болест на Алцхаймер, така и за семейството му.