ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тази книга има за цел да послужи като първоначална информация относно болестта на Алцхаймер, разсейвайки собствените ни съмнения или за хората които имат страдащ близък, както и материал за консултация за хора желаещи да задълбочат знанията си относно последните изследвания на тази болест.
Обясненията са предложени ясно и семпло с цел да се научи повече относно Алцхаймер, причините и последиците на болестта, които дават отражение на живота на болния и на семейството му.
Всичко това се основава на последните изследвания, представени в ясна форма, избягвайки техническия език, за да бъде по-достъпно.
Въпреки това, всяка изложена научна статия е контестуализирана посредством кратко въведение по конкретната разглеждана тема и коментирана накрая на същата, което изглежда като допълнителен материал, когато трябва да се разбере валидността на същото.
Това е първата от три електронни книги, които разглеждат тематиката болест на Алцхаймер, от последните научни открития, реализирани през последните две години в цял свят.
Във втората електронна книга от тази колекция за болестта на Алцхаймер, ще се разглеждат темите симптоматика и диагностициране с коментар за използваните техники, както и разграничаване на последиците на тази болест от тези на други болести с подобни симптоматика, а в заключение – параграф относно настоящото отражение на болестта върху световното население.
В последната, трета книга, се разглеждат въпроси отнасящи се до това, какво да правим след като знаем вече за съществуването на болестта, както и развитието ѝ, било то, ако терапията има успех, какъвто и ако не е успешна; в заключение – една точка относно научните препоръки към момента в света, за превенция на болестта на Алцхаймер или поне как да се забави появата ѝ.