ГЛАВА 2. ПРИЧИНИ ЗА АЛЦХАЙМЕР

Настоящите изследвания се съсредоточават обикновено върху причините за болестта на Алцхаймер, както и върху факторите, спомагащи появата ѝ и прогресивното ѝ напредване, за да се опитат да спрат това невродегенеративно заболяване, което предизвиква прогресивно загуба на уменията и способностите, което води до това, човек постепенно да губи независимостта си, нуждаейки се все повече от помощта на другите. Освен това, наличието на Алцхаймер може да се усложни с появата на други патологии, както физически, така и психически, от които най-обичайните от физически вид, са тези свързани със сърдечносъдовите колебания.
Въпреки това не е ясно какъв е произходът на болестта. Възможно е в началото да е била свързвана с лоша функция на мозъка поради остаряване, нещо като най-големия проблем на старостта.

< <Причината за тази болест е неизвестна. От генетична гледна точка може да се раздели на полигенична форма с комплексна етиология, с която се свързват повече от 95% от случаите и обикновено започва късно (след 60 години), при която някои полиморфизми на дадени гени като алела Е4 на гена APOE действат като рискови фактори, и една моногенична форма на стремително начало и аутосомичен доминантен модел, която беше свързвана досега с три гена: гена на APP4 и на хромозома 21, гена на P.S.E.N.1. (пресенилин 1) и на хромозома 14, и гена P.S.E.N.2. (пресинилин 2) в хромозома 1. Държавен център отговорен за Алцхаймер>>